Февруари

8 и 9.02. – Фестивал на Мелнишкото вино “Златен грозд”

14-16.05. – Дни на отворени врати във винарните в Мелнишко.

01-29.02. – Месец на любовта в Хотел “Речен Рай”