Май

15 и 16.05. – Балкански фестивал “Ритъм&Вино” в Биовинарна “Орбелус”, с.Капатово.